Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống sản xuất than sinh học hiệu suất cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Authors: Võ Hoàng Nam
Advisor: Nguyễn Tiến Cương
Keywords: Than; Than sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về than sinh học, công nghệ sản xuất than sinh học; tính toán, thiết kế dây chuyền sản xuất than sinh học; thực nghiệm trên mô hình thí nghiệm và hệ thống sản xuất than trong thực tế; đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và môi trường của hệ thống sản xuất than sinh học.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17714
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319799.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.