Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng chỗ đỗ xe ô tô bằng camera
Authors: Trần Trung Tiến
Advisor: Nguyễn Vũ Thắng
Keywords: Ô tô
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày sơ đồ khối và cơ sở lý thuyết; nội suy vị trí đỗ xe và kết quả đạt được.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17739
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319755-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 213,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319755.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.