Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa cho mạng GSM của Viettel Telecom
Authors: Nguyễn Đức Trung
Advisor: Trần Đỗ Đạt
Keywords: Liên lạc di động
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày hệ thống thông tin di động GSM. Thiết kế và tối ưu hệ thống. Tối ưu hóa mạng GSM Viettel khu vực Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17788
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271737-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271737.PDF
    Restricted Access
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.