Thông tin tài liệu


Title: Thiết lập thông số dòng truyền tải tín hiệu Transport Stream và ứng dụng ghép kênh Logic LCN cho các hệ thống MUX của mạng truyền hình số mặt đất
Authors: Cao Tuấn Việt
Advisor: Nguyễn Hoàng Dũng
Keywords: Truyền hình số; Ứng dụng ghép kênh Logic LCN; Truyền hình số mặt đất
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ truyền hình số DVB; thiết lập thông số phát sóng tối ưu của truyền hình số mặt đất DVB-T/T2 và triển khai hệ thống truyền dẫn, giám sát tín hiệu của đài VTC; giải pháp triển khai ứng dụng dòng thông số dòng truyền tải tín hiệu Transport Stream và ứng dụng ghép kênh Logic LCN cho các hệ thống MUX của mạng truyền hình số mặt đất.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17795
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319814-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319814.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.