Thông tin tài liệu


Title: Một số mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Authors: Võ Thị Quỳnh Trang
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Mô hình học sâu; Ngôn ngữ tự nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên; bài toán phân tích sắc thái văn bản; bài toán phân loại chủ đề văn bản.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17802
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319823-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319823.pdf
    Restricted Access
  • Size : 805,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.