Thông tin tài liệu


Title: Mô hình ngôn ngữ cho một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Authors: Nguyễn Hoàng Đạt
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Mô hình ngôn ngữ; Ngôn ngữ tự nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17803
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319824-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319824.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.