Thông tin tài liệu


Title: Sensor network và ứng dụng trong giám sát an toàn hầm mỏ
Authors: Nguyễn Duy Thành
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Mạng cảm biến
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan và sự kết hợp IPv6 vào mạng cảm biến không dây thuật toán tìm vị trí mode mạng và sự cần thiết trong việc ứng dụng công nghệ WSN trong hầm mỏ. Đưa ra kết quả mô phỏng hệ thống trên hệ điều hành contiki và hướng phát triển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17813
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271745-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271745.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.