Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trong mạng di động
Authors: Vương Hoàng Thắng
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng thông tin
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu và nêu đặc điểm dịch vụ di động trên nền mạng 3G. phương án kỹ thuật, lộ trình triển khai hệ thống các dịch vụ trên mạng Mobifone, đưa ra kết quả đạt được trong quá trình triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17819
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271757-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271757.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.