Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp Layout IC tối ưu, ứng dụng Layout mạch logic cơ bản
Authors: Cao Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn Vũ Thắng
Keywords: Vi mạch
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vai trò của thiết kế layout trong quá trình sản xuất IC và tình hình phát triển của lĩnh vực thiết kế IC tại Việt Nam. Tổng quan về các công nghệ chế tạo vi mạch, giới thiệu công nghệ CMOS và kiến thức cơ bản và phương pháp thiết kế layout. Đưa ra hiết kế và mô phỏng, đánh giá layout của các phần tử logic cơ bản, hướng phát triển của đề tài.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17820
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271758-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271758.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.