Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế mạch tự kiểm tra và phân tích lỗi cho bộ nhớ
Authors: Lê Hải Anh
Advisor: Nguyễn Vũ Thắng
Keywords: Bộ nhớ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kiểm tra bộ nhớ, các mô hình lỗi và mạch logic tự kiểm tra bộ nhớ. Triển khai thiết kế. Kết quả mô phỏng, tổng hợp mạch BIST và hướng phát triển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17821
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271759-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 121,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271759.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.