Thông tin tài liệu


Title: Xác định vị trí cho robot trong nhà dựa trên thuật toán Scan Matching
Authors: Phạm Mỹ Hảo
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Thuật toán Scan Matching; Robot
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết xác định vị trí; triển khai thực tế thuật toán scan matching.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17943
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

217

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319553-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 196,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319553.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.