Thông tin tài liệu


Title: Xác định vị trí cho robot trong nhà sử dụng một camera
Authors: Dương Quốc Hùng
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Robot; PTAM; Hệ thống theo dõi và lập bản đồ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lí thuyết xác định vị trí, PTAM với hệ điều hành ROS, xây dựng và thử nghiệm định vị cho robot trong nhà dùng PTAM.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17947
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

201

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319557-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 188 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319557.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.