Thông tin tài liệu


Title: Học biểu diễn ngữ nghĩa của từ
Authors: Vũ Hoàng Diệu
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Mô hình chủ đề (SWET); Ngôn ngữ tự nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình chủ đề, mô hình phi tham số, mô hình chủ đề có giám sát; bộ nhúng có giám sát với mô hình chủ đề (SWET); thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17948
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

193

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319558-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 260,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319558.pdf
    Restricted Access
  • Size : 737,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.