Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các mô hình học máy với dữ liệu y tế và ứng dụng trong sàng lọc bệnh tiểu đường
Authors: Trần Khoa Bách
Advisor: Phạm Ngọc Hưng
Keywords: Bệnh tiểu đường; Mô hình học máy; Dữ liệu
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về học máy, ứng dụng học máy trong y học; nghiên cứu các mô hình học máy với dữ liệu y tế; đánh giá các mô hình học máy trong sàng lọc bệnh tiểu đường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17993
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

142

VIEWS & DOWNLOAD

238

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319954-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 273,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319954.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.