Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp điều khiển cho thiết bị bù lõm điện áp nguồn trong công nghiệp
Authors: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Advisor: Phạm Quang Đăng
Keywords: Thiết bị bù lõm; Điện áp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khắc phục sự cố lồi/lõm điện áp ngắn hạn cho phụ tải; thuật toán điều chế vector không gian; thuật toán điều khiển; mô phỏng Matlab.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17996
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319957-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 230,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319957.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.