Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kim Lý;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Tài (2012)

  • Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.