Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hồng Thắng;  Advisor : Phạm Cảnh Huy (2005)

  • Trình bày tổng quan về thị trường điện thế giới và ngành điện Việt Nam. Thực trạng ngành điện Việt Nam và việc định giá truyền tải trên thị trường điện cạnh tranh. Đề xuất mô hình phát triển