Search

Current filters:

Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Đào Duy Huân; Nguyễn Ái Đoàn (2015)

  • Cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vừng. Nêu phương pháp và mô hình nghiên cứu. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu. Phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững Bà Rịa - Vũng Tàu.