Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình điều khiển robot hút bụi iRobot trên môi trường ROS
Authors: Trần Minh Hải
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Robot; Robot hút bụi
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về robot dịch vụ, ROS; quét bản đồ và xây dựng bản đồ lưới; điều hướng và định vị robot; thuật toán bao phủ; chương trình điều khiển Irobot.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18021
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

158

VIEWS & DOWNLOAD

265

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319987-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319987.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.