Thông tin tài liệu


Title: Đổi mới dạy thực hành nghề sửa chữa ôtô tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh theo định hướng năng lực thực hiện
Authors: Phạm Văn Thống
Advisor: Lê Thanh Nhu
Keywords: Ô tô; Dạy nghề
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận của việc dạy học thực hành nghề; thực trạng dạy học thực hành và đổi mới việc dạy học thực hành nghề sửa chưa ôtô tại khoa Cơ khí động lực, trường Đại học kỹ thuật Vinh định hướng theo năng lực thực hiện. Kiến nghị đưa ra: tiếp tục thực hiện sư phạm với quy mô và phạm vi lớn hơn để đánh giá ưu điểm và khẳng định tính hiệu quả của việc dạy học thực hành nghề theo quan điểm dạy học theo năng lực thực hiện
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1808
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000207980.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000207980-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 43,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.