Thông tin tài liệu


Title: Hãy sống ở thể chủ động
Authors: Nguyễn Tuấn Quỳnh
Keywords: Công việc; Thành công
Issue Date: 2015
Publisher: Nxb.Lao động
Abstract: Tập hợp những bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bạn trẻ con đường khởi nghiệp, làm giàu, quản trị công ty... thành công
Description: Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18155
Link item primary: https://sachvui.com/ebook/hay-song-o-the-chu-dong-nguyen-tuan-quynh.1311.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000107.epub
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 213,34 kB

    • Format : Unknown  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.