Thông tin tài liệu


Title: Khi mọi điểm tự đều mất
Authors: Marci Shimoff
Editors: Hoàng Oanh
Keywords: Tâm lý học ứng dụng; Hạnh phúc
Issue Date: 2020
Publisher: Nxb.Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu bảy bước đơn giản giúp bạn trải nghiệm niềm hạnh phúc đích thực qua khám phá sức mạnh bản thân, tinh thần, con tim, cơ thể, tâm hồn, mục tiêu và con người; mỗi bước bao gồm ba thói quen hạnh phúc cùng những bài tập có tác dụng giúp bạn nâng cao xúc cảm hạnh phúc của bản thân
Description: Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18159
Link item primary: https://sachvui.com/ebook/khi-moi-diem-tua-deu-mat-marci-shimoff.1264.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000111.epub
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 466,05 kB

    • Format : Unknown  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.