Thông tin tài liệu


Title: 10 câu nói vạn năng
Authors: Rich De Vos
Editors: Phương Thảo
Keywords: Tâm lý học ứng dụng; Giao tiếp
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb.Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu những lời khuyên đơn giản, tích cực và mang tính xây dựng, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp của 10 câu nói cần thiết thể hiện lịch sự, nhã nhặn và thái độ tri ân trong cuộc sống
Description: Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18160
Link item primary: https://sachvui.com/ebook/10-cau-noi-van-nang-rich-devos.1256.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER0000000112.epub
      Restricted Access
  • Nôi dung
    • Size : 97,56 kB

    • Format : Unknown  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.