Thông tin tài liệu


Title: Sức mạnh của thói quen
Authors: Charles Duhigg
Editors: Lê Thảo Ly
Keywords: Tâm lý học ứng dụng; Bí quyết thành công; Thói quen
Issue Date: 2016
Publisher: Nxb.Lao động
Abstract: Phân tích quy luật hình thành thói quen của chúng ta cả tốt và xấu thông qua nhiều trường hợp điển hình nổi tiếng từ cá nhân đến các tổ chức trên thế giới trong việc hình thành các thói quen giúp chúng ta thay đổi bản thân, loại bỏ những thói quen xấu và tạo dựng những thói quen tốt
Description: Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18161
Link item primary: https://sachvui.com/ebook/suc-manh-cua-thoi-quen-charles-duhigg.1141.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000113.epub
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 746,69 kB

    • Format : Unknown  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.