Thông tin tài liệu


Title: Tư duy đột phá
Authors: Shozo Hibino
Gerald Nadler
Editors: Lâm Nguyễn Lan Chi
Keywords: Sáng tạo; Đổi mới; Kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Nxb.Hồ Chí Minh
Abstract: Đưa ra những lời khuyên cho các nhà điều hành, quản lý... tư duy giải quyết vấn đề với sự đột phá phi thường (EBT), mô tả những nguyên lý, quá trình và công cụ để có thể tư duy đột phá và hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện các giai đoạn kiến tạo giải pháp đột phá cho bản thân
Description: Ebook miễn phí tại: https://trangtaiebookfree.blogspot.com/
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18162
Link item primary: https://trangtaiebookfree.blogspot.com/2014/12/tu-duy-ot-pha-sh-hibino-g-nadler.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000114.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 11,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.