Thông tin tài liệu


Title: Chinh phục mục tiêu
Authors: Brian Tracy
Editors: Nguyễn Trung An
Keywords: Cuộc sống; Thành công
Issue Date: 2019
Publisher: Nxb.Hồ Chí Minh
Abstract: Gồm 21 ý tưởng và chiến lược quan trọng nhất trong bước đường tiến đến thành công như: Phát huy tiềm năng cá nhân, chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, xác định giá trị bản thân, lập kế hoạch hành động, kiên trì đến lúc thành công...
Description: Ebook miễn phí tại: https://trangtaiebookfree.blogspot.com/
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18163
Link item primary: https://trangtaiebookfree.blogspot.com/2014/12/chinh-phuc-muc-tieu-brian-tracy.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000115.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.