Thông tin tài liệu


Title: Kết thúc bán hàng
Authors: Brian Tracy
Editors: Thu Trang
Keywords: Nghệ thuật bán hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Nxb.Lao động
Abstract: Cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và cả những chiêu thức, cũng như kỹ năng trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng để đưa ra các quyết định đúng lúc nhằm đạt được thành công trong kinh doanh
Description: Ebook miễn phí tại:https://trangtaiebookfree.blogspot.com/
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18164
Link item primary: https://trangtaiebookfree.blogspot.com/2014/12/ket-thuc-ban-hang-brian-tracy.html
Appears in Collections:OER - Tâm lý - Kỹ năng sống
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • OER000000116.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 860,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.