Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính bôi trơn nhiệt thủy động của ổ có dạng đầu to thanh truyền
Authors: Phạm Trung Thiên
Advisor: Trần Thị Thanh Hải
Phạm Minh Hải
Keywords: Ổ đầu to thanh truyền; Bôi trơn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bôi trơn thủy động của ổ có dạng đầu to thanh truyền; cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động ổ đầu to thanh truyền và mô phỏng số nhiệt độ màng dầu ổ đầu to thanh truyền trong thiết bị thực nghiệm; phương pháp nghiên cứu và hệ thống thiết bị thực nghiệm; kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18182
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.