Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của gia nhiệt trong quá trình uốn thép tấm để chế tạo một số chi tiết tàu thủy
Authors: Vương Gia Hải
Advisor: Nguyễn Thị Hồng Minh
Nguyễn Đức Toàn
Keywords: Uốn thép tấm; Gia nhiệt; Thép tấm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kết cấu tàu vỏ thép và gia công tạo hình có gia nhiệt; lý thuyết biến dạng dẻo, vật liệu và mô hình biến cứng; nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng gia công uốn chi tiết hình chữ V; nghiên cứu thực nghiệm xác định mối quan hệ giữa các thông số đầu vào và các thông số đầu ra.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18184
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324559-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 949,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324559.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.