Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash xây dựng phương pháp mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin và thử nghiệm trong một số bài toán điển hình
Authors: Trịnh Bảo Ngọc
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Cân bằng Nash; Phương pháp mô hình hóa xung đột; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xung đột trong quản lý dự án và một số bài toán điển hình, thuật toán tối ưu đa mục tiêu, lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash; mô hình hóa xung đột trong quản lý dự án và giải pháp áp dụng lý thuyết trò chơi và cân bằng Nash; ứng dụng mô hình unified gam-based model trong một số lớp bài toán điển hình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18187
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

173

VIEWS & DOWNLOAD

291

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324566-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 746,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324566.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.