Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế đặc tính kênh thông tin dưới nước
Authors: Chu Thế Huy
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Kênh truyền thông
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các cách tiếp cận đối với thông tin dưới nước. Đặc tính kênh thông tin dưới nước. Khảo sát đặc điểm vùng biển Việt Nam. Phần mềm tính toán suy hao kênh truyền dưới nước
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18281
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272011.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272011-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 63,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.