Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng phân bố góc và các đơn vị cấu trúc trong oxit thủy tinh
Authors: Hoàng Việt Hưng
Advisor: Nguyễn Văn Hồng
Keywords: Axit Alixic
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu đặc trưng vi cấu trúc của hệ SiO2. Ảnh hưởng của áp suất lên một số tính chất vật lý của hệ SiO2, sự không đồng nhất của động lực học và tính chất khuếch tán dị thường. Nguồn gốc sự không đồng nhất động lực học trong không gian và hiện tượng khuếch tán dị thường trong mối liên hệ với vi cấu trúc của hệ
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18294
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272034.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272034-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.