Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng cơ chế điều khiển truy nhập thông tin an toàn, hiệu quả cho hệ thống thư viện điện tử khoa học công nghệ
Authors: Nguyễn Thị Dịu
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Thư viện điện tử
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về acess control (AC), phạm vi ứng dụng của từng mô hình; ưu nhược điểm của từng mô hình AC, khả năng thay thế hoặc kết hợp lẫn nhau, sơ lược về thiết kế của hệ thống thư viện khoa học công nghệ; phân tích và cải tiến mô hình điều khiển truy nhập trên cơ sở vai trò (RBAC)
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ Thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18352
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

173

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272410-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.