Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình mô hình hóa máy gia tốc và chùm bức xạ trong xạ trị
Authors: Nguyễn Thị Hà
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Máy gia tốc
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ung thư và xạ trị ung thư; máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; Các đặc trưng đầu ra cho chùm bức xạ của máy gia tốc tuyến tính; Thuật toán tính toán liều lượng từ máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; thu nhận dữ liệu đầu ra của máy gia tốc khớp dữ liệu đo dạc và mô hình hóa; mô hình hóa máy gia tốc PRIMUS-SIEMENS. Đánh giá kết quả mô hình hóa so với dữ liệu đo đạc.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18357
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272424.pdf
    Restricted Access
  • Size : 28,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272424-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 60,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.