Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống kiểm soát đầu sách trong thư viện ứng dụng công nghệ RFID
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Bùi Việt Khôi
Keywords: Thư viện; Công nghệ; Kiểm soát
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý thư viện, cơ cấu tổ chức và quy trình nghiệp vụ của thư viện. Ứng dụng kết hợp công nghệ RFID và mô hình mạng vào quản lý thư viện. Phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng phần mềm. Kết quả thiết lập cấu hình hệ thống, thử nghiệm chức năng hệ thống.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18392
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

100

VIEWS & DOWNLOAD

58

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273958.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273958-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.