Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp khai thác dịch vụ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý thông tin kinh doanh
Authors: Đỗ Văn Tuấn
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Tin học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây. Mô hình saas trong điện toán đám mây. Thử nghiệm khai thác dịch vụ điện toán đám mây và ứng dụng trong quản lý thông tin kinh doanh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18440
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

190

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273008.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273008-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.