Thông tin tài liệu


Title: Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán vi phân
Authors: Phạm Văn Đoàn
Advisor: Lê Trọng Vinh
Keywords: Vi phân; Bài toán giá trị riêng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các công cụ cần thiết để nghiên cứu lược độ sai phân. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán biên dạng parabol. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán stuốc - liôvin
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1849
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254183.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254183-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 458,96 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.