Thông tin tài liệu


Title: Một số mô hình toán tài chính dùng chuỗi thời gian liên tục
Authors: Vũ Thị Chinh
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Mô hình toán học; Mô phỏng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tính toán ngẫu nhiên và toán tài chính. Mô hình Black - Scholes. Một số phương pháp mô phỏng quyền chọn. Chương trình mô phỏng
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1853
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

218

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253521.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253521-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 386,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.