Thông tin tài liệu


Title: Một số mô hình toán tài chính ứng dụng vào thị trường chứng khoán
Authors: Lê Khánh Phương Hồng
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Mô hình toán học; Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. Tổng quan về quyền chọn và giao dịch quyền chọn. Định giá quyền chọn theo mô hình nhị thức, mô hình black-scholes. Chương trình tính giá quyền chọn.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Toán công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1859
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

60

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240084-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 62,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240084.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.