Thông tin tài liệu


Title: Một số toán tử chuẩn hợp nhất trong logic mờ
Authors: Nguyễn Thanh Xuân
Advisor: Bùi Công Cường
Keywords: Logic mờ; Toán tử
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các kiến thức chuẩn bị. Phép QL - kéo theo từ chuẩn hợp nhất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán tin ứng dụng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1865
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

80

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255081.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255081.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 169,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.