Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật chẩn đoán dao động dựa trên support vector machine kết hợp với phép biến đổi wavelet cải tiến (TQWT)
Authors: Phùng Minh Ngọc
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Dao động; Support vector machine
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan giám sát và chẩn đoán dao động, đầu đo và hệ thống đo dao động, các phương pháp phân tích tín hiệu cơ bản; cơ sở lý thuyết về phép phân tích thành phần chính PCA, SVM; kết quả đạt được.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18665
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319496-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 301,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319496.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.