Thông tin tài liệu


Title: Mô hình cạnh tranh và phân tán
Authors: Trần Thị Kim Oanh
Advisor: Nguyễn Thiệu Huy
Keywords: Mô hình toán học; Cạnh tranh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về mô hình cạnh tranh cổ điển. Mô hình cạnh tranh có sự phân tán. Mô hình hai loài cạnh tranh một nguồn thức ăn chung.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán tin ứng dụng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1867
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254999.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254999.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 183,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.