Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu năng năng lượng và hiệu năng phổ trong mạng hỗn tạp thế hệ tiếp theo của 5G
Authors: Nguyễn Tất Thắng
Advisor: Nguyễn Tiến Hòa
Keywords: Thông tin vô tuyến; Hiệu năng phổ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xu hướng phát triển của thông tin vô tuyến, lý thuyết xác suất; mô hình hệ thống và giải pháp; kết quả mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18675
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319486-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319486.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.