Thông tin tài liệu


Title: Một số quy trình tính toán mờ và ứng dụng
Authors: Vũ Việt Dũng
Advisor: Bùi Công Cường
Keywords: Hệ mờ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán tin ứng dụng - Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1869
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253172.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253172-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.