Thông tin tài liệu


Title: Một số thuật toán giải bài toán tối ưu trên tập Pareto
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Advisor: Nguyễn Thị Bạch Kim
Keywords: Thuật toán; Bài toán tối ưu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1873
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254029.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 718,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254029-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 98,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.