Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao tính chất của vật liệu polyme compozit nền nhựa polypropylen và sợi carbon tái sinh
Authors: Vũ Hoài Trang
Advisor: Nguyễn Phạm Duy Linh
Keywords: Vật liệu polime; Sợi carbon tái sinh; Nhựa polypropylen
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu polyme compozit (PC), nhựa nền polypropylen (PP), sợi carbon tái sinh (cRF), vật liệu PC gia cường rCF; thực nghiệm; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18732
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319525-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 199,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319525.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.