Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo compound nhựa nhiệt dẻo trên cơ sở nhựa polyetylen tỷ trọng cao và silica Việt Nam
Authors: Nguyễn Trung Đức
Advisor: Nguyễn Phạm Duy Linh
Keywords: Vật liệu polime; Nhựa polyetylen; Silica
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu polyme compozit, nhựa polyme compozit, silica; phương pháp chế tạo compound polyetylen silica và phụ gia sử dụng; hóa chất và phương pháp nghiên cứu; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/18733
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

60

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319524-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319524.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.