Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết một số lớp mã mới và ứng dụng
Authors: Phạm Tiến Toàn
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Mật mã; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở đại số, ngôn ngữ hình thức trong lý thuyết mã. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh. Thuật toán CPT và mở rộng của nó để giấu tin trong ảnh. Mã đàn hồi và ứng dụng của nó vào giấu tin trong ảnh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1874
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

178

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254047.pdf
      Restricted Access
  • Lu?n v?n
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.