Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng lý thuyết danh sách để giải bài toán dự thu ngân sách Ngành Hải quan
Authors: Vũ Thị Huệ Nga
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Ngân sách; Dự thu; Lý thuyết danh sách
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lý thuyết danh sách và lập dự toán ngân sách nhà nước. Phân tích bài toán dự thu ngân sách nhà nước Ngành Hải quan. Xây dựng chương trình dự toán số thu ngân sách nhà nước cấp chi cục.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1875
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

304

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253266.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253266_tt.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 227,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.