Thông tin tài liệu


Title: Fabrication Cu2ZnSnS4 thin film for solar cell application
Authors: Pham Thi Kim Thanh
Advisor: Mai Anh Tuan
Keywords: Pin mặt trời; Màng mỏng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về năng lượng được sản xuất, tiêu thụ và nhu cầu cấp thiết phát triển năng lượng thay thế mới và nguồn năng lượng tái tạo. Pin mặt trời, các tính chất của vật liệu và các kỹ thuật chế tạo màng Cu2ZnSnS4. Tính toán lý thuyết khe năng lượng của cấu trúc Cu2ZnSnS4, hệ thống phun phủ nhiệt. Tổng hợp các kết quả thu được từ phổ nhiễu xạ tia X, ảnh từ kính hiển vi điện tử quét, phổ tán sắc năng lượng, đo điện trở bốn mũi dò, phổ hấp thụ UV-VIS. Các kết quả đạt được sau nghiên cứu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1877
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

52

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254292.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254292-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 155,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.